Spartak na Svatojakubské cestě a mezinárodní spolupráce

Zástupkyně gymnastického oddílu Spartaku Trutnov Eva Rudolfová navštívila sever Španělska, aby prezentovala klub a podělila se o své trenérské zkušenosti s tamními mladými cvičiteli, kteří se připravují na trenérskou dráhu. Byla hostem závěrečné konference Xornadas de Deporte 2017 konané ve dnech 1. - 2. června 2017 v multifunkční aule školy IES Monte Castelo Burela, provincie Lugo. Jednalo se o cyklus šesti konferencí a workshopů organizovaných nadací Imdecum, jež podporuje rozvoj sportu v galicijské oblasti. Naše trenérka mluvila ve svém vystoupení nejen o sportovních aktivitách, které jsou organizovány klubem Spartak Trutnov, o tréninkové práci ve sportovní gymnastice , o organizaci sportu v naší zemi, ale i představila město Trutnov, které by v budoucnu mohlo hostit španělské studenty formou měsíční stáže v některém ze sportovních oddílů klubu. Přednáška se shledala s velkým úspěchem a zájmem u všech účastníků, jimiž byli studenti a profesoři školy, pracovníci nadace a trenéři.

Škola připravuje ve svém studijním programu odborného vzdělávání na vysokoškolské úrovni budoucí cvičitele a trenéry pro různé sporty a společně s nadací Imdecum rozvíjí kontakty se zahraničím prostřednictvím evropského vzdělávacího programu Erasmus+ , klíčová akce 103, což je program pro studenty a školitele ze sportovních klubů, jejichž cílem je získávat zkušenosti a příklady dobré praxe formou zahraničních stáží v zemi partnera. Studenti a zástupce školy Marcelino Luna Amarza projevili zájem spolupracovat s klubem Spartak Trutnov a plánují vyslat dva studenty do našeho města v rámci tohoto programu v příštím školním roce.

Pracovní návštěva ve Španělsku byla doplněna i o bohatý kulturní a společenský program jako např. přijetí u starosty města Burela, pracovní oběd s ředitelem školy a zástupcem nadace Imdecum, poznávací výlety po nádherném atlantském pobřeží, nesměla chybět zastávka v poutním městě Santiago de Compostela s katedrálou a hrobem Sv. Jakuba.

Věříme, že jsme zaseli semínko zahraniční spolupráce a že se v budoucnu budou rozvíjet další aktivity, jež by podpořily sdílení zkušeností našich úspěšných trenérů se španělským partnerem a jež by otevřely cestu k dalším zahraničním cestám a propagaci města Trutnova.